October 27, 2021

The World Live Breaking News Coverage & Updates IN ENGLISH

The World Live Breaking News Coverage & Updates IN ENGLISH

ഗരുഡ ദർശന മന്ത്രം Garuda Darshan Mantra Malayalam Lyrics

1 min read
, ഗരുഡ ദർശന മന്ത്രം Garuda Darshan Mantra Malayalam Lyrics, The World Live Breaking News Coverage & Updates IN ENGLISH
Share This :
, ഗരുഡ ദർശന മന്ത്രം Garuda Darshan Mantra Malayalam Lyrics, The World Live Breaking News Coverage & Updates IN ENGLISH
, ഗരുഡ ദർശന മന്ത്രം Garuda Darshan Mantra Malayalam Lyrics, The World Live Breaking News Coverage & Updates IN ENGLISH

ഗരുഡ ദർശന മന്ത്രം Garuda Darshan Mantra Malayalam Lyrics

ഗരുഡ ദർശന നമസ്ക്കാര മന്ത്രം Garuda Darshan Mantra Malayalam Lyrics. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമാണ്‌ ഗരുഡൻ. കൃഷ്ണപ്പരുന്തിനെ ഗരുഡന്റെ ഒരു രൂപമായും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാലത്ത് അപുർവ്വമായേ കാണാറുള്ളു ഗരുഡപക്ഷിയെ കണ്ടാൽ കൈകൂപ്പി നമസ്ക്കരിക്കാതെ വലത് കൈ മോതിരവിരലാൽ രണ്ടു കർണങ്ങളിലും 4 തവണ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കണം. 

ഗരുഡ ദർശന നമസ്ക്കാര മന്ത്രം

ഓം കുങ്കുമാങ്കിത വർണ്ണായ 

കുന്ദ്രന്ദു ധവളായ ച 

വിഷ്ണു വാഹനമസ്തുഭ്യം 

പക്ഷി രാജായ തേ നമ:

, ഗരുഡ ദർശന മന്ത്രം Garuda Darshan Mantra Malayalam Lyrics, The World Live Breaking News Coverage & Updates IN ENGLISH

Share This :
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.